Fritidshemmet

Undervisningen på fritids utgår ifrån läroplanen för grundskolan (Lgr22) och våra lokala profilmål. Vår profil är hälsa, miljö och kultur. Vi är dessutom Grön flagg-certifierade. Vad det innbär kan ni läsa mer om nedan. Det är viktigt för oss att ha en bra balans mellan aktivitet och vila och utbildningen omfattar såväl omsorg som utveckling och lärande. Fritidseleverna har stort inflytande över sitt lärande och vi utgår ifrån deras intressen, erfarenheter och behov. Vi arbetar för att stimulera deras fantasi och deras förmåga att lära tillsammans med andra genom lekar, rörelse och skapande samt med olika typer av experiment och praktiska utmaningar.

Hälsa, Miljö och Kultur

På skolgården har vi odlingslådor där vi tillsammans med eleverna har möjlighet att odla morötter, potatis och andra grönsaker. Vi har vällagad och nyttig mat och vi har, förutom naturen, tillgång till en gymnastiksal där vi kan ha olika typer av fysisk aktivitet. Vi är måna om att eleverna ska ha en god arbetsmiljö och jobbar aktivt med att hålla nere ljudnivå och skapa arbetsro.


Vi arbetar med hållbar utveckling och ett exempel på detta är att vi tillsammans sopsorterar och återvinner/återbrukar. Vår kock är fantastiskt duktig på att hålla nere matsvinnet genom att servera REST-aurangmat på fredagar och att återanvända överbliven mat i nya, spännande rätter.


Vi lär oss om vårt närområde; geografi, mat, kultur och byns och landets traditioner och gör studiebesök i närområdet. När eleverna lämnar Solstrålens förskola och fritids har de kännedom om vad som ger god hälsa, är medvetna om hur vi kan bidra till en god miljö på ett hållbart sätt och har kunskap om byns särart och miljö.

Grön Flagg är ett lärandeprogram inom hållbar utveckling som drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools.


Grön Flagg kopplar samman våra profilmål - Kultur, hälsa och miljö. Vi påbörjade vår första Grön Flaggresa hösten 2019 och följande höst fick vi vårt första certifikat för ett väl utfört arbete med barnen. Under hösten 2021 har vi fått vårt andra certifikat för vår andra resa och vi har precis tagit emot det tredje för vår senaste resa.


Med Grön Flagg omsätter vi kunskap till direkt handling genom att inspirera nästa generation att tillsammans ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. Genom att Grön Flagg blir en del av undervisningen är vår förhoppning att det ska bidra till ett livslångt lärande om och arbete för hållbar utveckling hos eleverna. 

Personal

På fritids arbetar all förskolepersonal men under höstterminen 2022 ligger huvudansvaret på Anna och Jenny i väntan på en behörig sökande till fritidspedagogtjänsten.


Mariann Fältmark, leg. förskollärare tillika rektor

Josefina Johansson, leg. förskollärare

Anna Lundbäck, leg. förskollärare

AnnaLeena Resin, barnskötare

Jenny Lundbäck, barnskötare


Tanja Wikström, kock/lokalvård